سلام !

به سایت پاورو خوش آمدید،پاورپوینت با عنوان اصول و فنون مذاکره

mozakere01

تعداد اسلاید : 122 اسلاید قیمت فایل : 50000 ریال


More

پاورپوینت با عنوان معماری بیزانس (روم شرقی)

byzantinearchitecture01

تعداد اسلاید : 53 اسلاید قیمت فایل : 39000 ریال


More

پاورپوینت با عنوان مشاوره شغلی

mshoghli1

تعداد اسلاید : 17 اسلاید قیمت فایل : 29000 ریال


More

پاورپوینت با عنوان معماری اسلامی – گرمابه

bath01

تعداد اسلاید : 41 اسلاید قیمت فایل : 39000 ریال


More

پاورپوینت با عنوان موسیقی ایرانی

musicirani01

تعداد اسلاید : 23 اسلاید قیمت فایل : 39000 ریال


More

پاورپوینت با عنوان فقر در جامعه

faghrdarjameae01

تعداد اسلاید : 28 اسلاید قیمت فایل : 39000 ریال


More

پاورپوینت با عنوان احیای قلبي – ریوی (CPR)

cpr01

تعداد اسلاید : 34 اسلاید قیمت فایل : 39000 ریال


More

پاورپوینت با عنوان تجهیزات شبکه

Tajhizatnetwork02

تعداد اسلاید : 28 اسلاید قیمت فایل : 39000 ریال    


More

پاورپوینت با عنوان جدول کارنو

jadvalkarnoo01

تعداد اسلاید : 48 اسلاید قیمت فایل : 39000 ریال  


More